Whats Next (Bulgarian)

 1. Какво е What's Next (какво следва)?

 2. Няма съдържание в What's Next (какво следва). Какво трябва да задам?

 3. Как да получавам важни предупреждения и известия за VІР контактите си?

 4. Къде мога да задам своите VІР контакти?

 5. Кои е-мейл акаунти поддържа What's Next (какво следва)?

 6. Как да забраня иконката на What's Next (какво следва) на заключен екран?

 7. Нормално ли е да не виждам информация от What's Next (какво следва) на защитен заключен екран?

 8. Иконката на What's Next (какво следва) на основния екран изглежда странно. Има ли прост начин да се оправи?

 9. Мога ли да променя прозрачността на иконката на What's Next (какво следва)?

 10. Как да забраня известията от What's Next (какво следва)?

 11. Как да получавам известия за предстоящи събития от всичките си контакти?

 12. По време на пътуване ще получавам ли известия за всички събития в началната и крайната точка?

 13. Информацията в приложение What's Next (какво следва) изглежда неестествено. Какво да правя?

 14. What's Next (какво следва) не работи нормално. Какво да правя?

 15. Как да проверя номера на версията на What's Next (какво следва), когато съобщавам за проблеми?

 16. Какво друго трябва да предоставя, когато съобщавам за проблеми?

 17. Към кого да се обърна за други питания и обратна връзка?

Feedback and Knowledge Base