Phone (Bulgarian)

 1. При активен разговор мога ли да се върна на екрана на обаждането след други операции с устройството?

 2. Защо по време на разговор екранът потъмнява или става черен?

 3. Каква е функцията на бутона mute (без звук) при разговор?

 4. Каква е функцията на бутона call on hold (задържане на обаждане)?

 5. Когато записвам обаждане, записва ли се моето обаждане и отсрещният абонат?

 6. Защо не мога да сливам обажданията?

 7. Мога ли да създам съобщение за автоматично отхвърляне на обаждане?

 8. Мога ли да говоря само с определен контакт по време на конферентен разговор?

 9. Какво са номера за фиксирано набиране (FDN)

 10. Какво е Home dialing (вътрешно набиране)?

 11. Защо не получавам второто обаждане?

 12. Какво са Block list (списък блокирани) и White list (бял списък)?

 13. Имам ли достъп до Интернет, ако са разрешени Mobile Data (мобилни данни)?

 14. Дали в режим Самолет се изключва блутут?

 15. Защо не мога да скривам номерата си?

 16. Как да махна фоновите ефекти на обаждане?

 17. Защо мога да получавам обаждания даже и при активиран Do not disturb (Не ме безпокойте)?

 18. Мога ли да правя видео повиквания от моето устройство?

 19. Как да задам мелодия на звънене?

 20. Как да задам лимит за използване на данни?

 21. Какво е ASUS Phone?

Feedback and Knowledge Base