File Manager (Bulgarian)

 1. Защо не мога да , преместя или копирам файлове на SD картата ми?

 2. Какво е Мрежово място и какво прави то?

 3. Как да получа достъп до главната директория без да разравям (root) устройството ?

 4. Как да Аз компресирам или декомпресирам файлове в Диспечер на файлове ?

 5. Как да копирам, изрязвам, изтривам или споделям файлове с File Manager (Диспечер на файлове)?

 6. Как да преместя файловете от устройството си в моя акаунт Google Drive?

 7. Какво е Internal storage (Вътрешна памет)?

 8. Как да избера един или няколко файла?

 9. Как да изтрия един или няколко файла?

 10. Как да преместя файлове от една в друга папка?

 11. Как да споделям файлове?

 12. Как да преименувам файл?

 13. Как да проверя информацията във файл?

 14. Как да създам нова папка?

 15. Какво е Network Place?

 16. Как да имам достъп до компютъра си от Network Place?

 17. Как да променя последователността на файловете в списъка за преглед?

 18. Какво е ASUS HomeCloud?

 19. Какво е ASUS Account?

 20. Защо не мога да ползвам ASUS HomeCloud?

 21. Какво е ASUS WebStorage?

 22. Какво е Dropbox?

 23. Какво е OneDrive?

 24. Какво е Drive?

 25. Вече влязох в моя OneDrive акаунт от устройството си. Защо още трябва да вляза в моя OneDrive акаунт в File Manager (Мениджър на файлове)?

 26. Как да копирам файлове от една папка и да ги записвам в друга папка?

Feedback and Knowledge Base