Contacts (Bulgarian)

 1. Как да изтрия дублиращи се контакти?

 2. Как да блокирам определен контакт?

 3. Как да видя регистъра на обажданията на определен контакт?

 4. Защо снимките ми във Фейсбук изглеждат размазани?

 5. Как да скрия поле от приложение контакти?

 6. Защо понякога показването на контактите на екрана е твърде бавно?

 7. Защо не мога да намеря контакт чрез Smart dial (Интелигентно набиране)?

 8. Защо общият брой контакти се различава от този, който ми е известен?

 9. Как да покажа контактите от SIM картата на екрана на устройството?

 10. Защо не виждам подробна информация за контакта от свързаните контакти?

 11. Панелът за набиране е много малък. Има ли други варианти за избор?

 12. Защо екранът на My Info (моята информация) е празен?

 13. Защо ръчно зададеният ред в групата Фаворити изчезва при връщане на системните настройки?

 14. Защо не мога да намеря контактите си от Фейсбук и Гугъл Плюс, когато искам да добавя неизвестен номер към съществуващ контакт?

 15. Имам два контакта с еднакъв номер, но запазени под две имена. Защо при обаждане от този номер е показан само единият контакт?

 16. Защо не мога да добавя снимки и други сведения към контактите на SIM картата?

 17. Защо контактите от SIM картата ми се извеждат много бавно, а някои не мога да редактирам?

 18. Защо не мога да свържа контактите от SIM картата с контакти в други акаунти?

 19. Как да задам пряка пътечка към контакта?

 20. Как да търся бързо контакт с използване на китайско име?

 21. Как да променя корицата на профила на контакт?

 22. Името на контакта в групата изглежда твърде малко. Как да увелича размера на шрифта?

 23. Как да променя снимката на контакта?

 24. Как да добавя контакти към група?

 25. Как да задам мелодия на звънене за контакт?

 26. Как да споделям контакти от устройството си с други хора?

 27. Как да копирам и възстановявам регистъра на обажданията?

 28. Какво е ASUS Contacts (контакти)?

Feedback and Knowledge Base