Camera (Croatian)

 1. [Novo] Kako se koristi automatski način rada (Auto)?

 2. [Novo] Kako se koristi vraćanje vremena (Time Rewind)?

 3. [Novo] Kako se koristi super razlučivost (Super Resolution)?

 4. [Novo] Kako se koristi panoramski autoportret (Selfie Panorama)?

 5. [Novo] Kako se koristi način autoportreta (Selfie mode)?

 6. [Novo] Kako se koristi noćni način rada (Night mode)?

 7. [Novo] Kako se koristi pametno uklanjanje (Smart Remove)?

 8. [Novo] Kako se koriste svi osmjesi (All Smiles)?

 9. [Novo] Kako se koristi način rada sa slabom rasvjetom (Low Light)?

 10. [Novo] Kako se koristi ubrzano snimanje (Time lapse)?

 11. [Novo] Kako se koristi način rada za minijature(Miniature)?

 12. [Novo] Kako se koristi način rada za dubinu polja (Depth of Field)?

 13. [Novo] Kako se koristi ručni način rada (Manual)?

 14. [Novo] Kako se koriste efekti (Effects)?

 15. Kako zadržati predmet u fokusu?

 16. Kako zaključati fokus, ekspoziciju i ravnotežu bijele boje za kameru?

 17. [Video] Što je način rada Time rewind (Vraćanje vremena)?

 18. Što je način rada Low light (Slaba rasvjeta)?

 19. Što je način rada Miniature (Minijatura)?

 20. Što je način rada Depth of field (Dubina polja)?

 21. Kako se brzo pokreće kamera?

 22. Što je pametno prepoznavanje prizora?

 23. Mogu li promijeniti nijansu boje na svojim fotografijama?

 24. Zašto je broj kadrova mnogo manji u načinu rada s videozapisima?

 25. Zašto su fotografije koje sam snimio/la tamne kada se povećaju zumom?

 26. Zašto su fotografije koje sam snimio/la zrnate?

 27. Zašto ne mogu pronaći način rada PanoSphere?

 28. Kako se utišava zvuk kamere?

 29. Zašto datoteke mojih fotografija imaju veličinu 6 MB, a ne 8 MB?

 30. Kako se mijenja format fotografija?

 31. Što je način rada Party Link?

 32. Zašto se vide linije ili treperenje na fotografijama ili snimkama monitora ili TV zaslona?

 33. Zašto se na fotografijama pojavljuje krug svjetlosti ili svijetle linije?

 34. Mogu li promijeniti načine fokusiranja kamere?

 35. Zašto su fotografije snimljene prednjom kamerom uređaja ZenFone 4 tamne?

 36. Kako se koristi efekt Romantic (Romantično) na fotografijama i videozapisima?

 37. Kako se pokreće zatvarač s odbrojavanjem u značajci Selfies (Autoportreti)?

 38. Kako se koristi korisničko sučelje mjerača kuta u ručnom načinu rada?

 39. Kako se prikazuju napredne postavke u ručnom načinu rada?

 40. [Video] Kako se koristi način rada Selfie Panorama (Panoramski autoportret)?

Feedback and Knowledge Base