Camera (Serbian)

 1. [Novo] Kako se koristi Auto?

 2. [Novo] Kako se koristi Time Rewind (Premotavanje vremena)?

 3. [Novo] Kako se koristi Super rezolucija?

 4. [Novo] Kako se koristi Panorama?

 5. [Novo] Kako se koristi Selfie Panorama (Selfi panorama)?

 6. [Novo] Kako se koristi Selfie režim?

 7. [Novo] Kako se koristi GIF Animacija?

 8. [Novo] Kako se koristi Noćni režim?

 9. [Novo] Kako se koristi Smart Remove (Pametno uklanjanje)?

 10. [Novo] Kako se koriste All Smiles (Svi osmesi)?

 11. [Novo] Kako se koristi režim sa slabim osvetljenjem?

 12. [Novo] Kako se koristi Time lapse (Protok vremena)?

 13. [Novo] Kako se koristi Miniature (Minijaturni) režim?

 14. [Novo] Kako se koristi režim Depth of Field (Dubina polja)?

 15. [Novo] Kako se koristi Ručni (Manual) režim?

 16. [Novo] Kako se koriste (Effects) Efekti?

 17. [Video] Šta je režim Time rewind (Premotavanje vremena)?

 18. Šta je režim Low light (Slabo osvetljenje)?

 19. Šta je Miniature (Minijaturni) režim?

 20. Šta je režim Depth of field (Dubina polja)?

 21. Kako da brzo pokrenem kameru?

 22. Šta je pametno detektovanje scene?

 23. Mogu li da promenim ton boje na svojim slikama?

 24. Zašto je broj okvira u sekundi mnogo sporiji u video režimu?

 25. Zašto moji snimci postanu zamagljeni kada zumiram?

 26. Zašto moji snimci imaju "sneg"?

 27. Zašto ne mogu da nađem PanoSphere režim?

 28. Kako da utišam zvuk kamere?

 29. Zašto su moje fotografije veličine 6MB umesto 8MB?

 30. Kako da promenim odnos širine/visine mojih fotografija?

 31. Šta je Party Link režim?

 32. Zašto vidim linije ili svetlucanje kada snimim slike monitora ili TV ekrana?

 33. Zašto se na mojim slikama pojavljuju oreol svetla ili svetle linije?

 34. Mogu li da promenim režime za fokus svoje kamere?

 35. Zašto su slike snimljene prednjom kamerom uređaja ZenFone 4 mračne?

 36. Kako da koristim Romantic (Romantični) efekat na svojim slikama i video zapisima?

 37. Kako se pokreće odbrojavanje blende za selfije?

 38. Kako se koristi korisnički interfejs gradijenta u Manual (ručnom) režimu?

 39. Kako se prikazuju napredna podešavanja u Manual (ručnom) režimu?

 40. [Video] Kako se koristi režim za Selfie Panorama (Selfi panoramu)?

Feedback and Knowledge Base