Contacts (Polish)

 1. Jak usunąć zduplikowane kontakty?

 2. Jak zablokować wybrany kontakt?

 3. Jak wyświetlić rejestry połączeń dla określonego kontaktu?

 4. Dlaczego zdjęcia z serwisu Facebook nie są ostre?

 5. Jak ukryć kartę w aplikacji Contacts?

 6. Dlaczego zdarza się, że wyświetlenie kontaktów długo trwa?

 7. Dlaczego nie mogę znaleźć kontaktu za pomocą funkcji Smart dial (Inteligentne wybieranie numerów)?

 8. Dlaczego wyświetlana całkowita liczba kontaktów różni się od faktycznej ich liczby?

 9. Jak wyświetlić w urządzeniu kontakty zapisane na karcie SIM?

 10. Dlaczego nie mogę wyświetlić szczegółowych informacji o kontaktach połączonych?

 11. Klawiatura telefoniczna jest zbyt mała. Czy dostępne są inne opcje?

 12. Dlaczego ekran My Info (Informacje o mnie) jest pusty?

 13. Dlaczego ustawiona ręcznie kolejność w grupie Favorite (Ulubione) nie jest dostępna po zresetowaniu systemu?

 14. Dlaczego podczas dodawania nieznanego numeru do istniejącego kontaktu nie mogę znaleźć kontaktów z serwisu Facebook i Google Plus?

 15. W telefonie zapisane są dwa kontakty z takim samym numerem telefonu, ale o innej nazwie. Dlaczego w przypadku połączenia przychodzącego z tego numeru wyświetlany jest tylko jeden kontakt?

 16. Dlaczego nie mogę dodać obrazów lub dodatkowych informacji do kontaktów z karty SIM?

 17. Dlaczego kontakty z karty SIM wyświetlają się zbyt wolno i dlaczego niektórych z nich nie można edytować?

 18. Dlaczego nie mogę połączyć kontaktów z karty SIM z kontaktami z innych kont?

 19. Jak ustawić skrót do kontaktu?

 20. Jak szybko wyszukać nazwę kontaktu w języku chińskim?

 21. Jak zmienić okładkę profilu kontaktu?

 22. Rozmiar nazwy kontaktu w grupie jest zbyt mały. Jak zwiększyć rozmiar czcionki?

 23. Jak zmienić zdjęcie kontaktu?

 24. Jak dodać kontakty do grupy?

 25. Jak ustawić dzwonek dla kontaktu?

 26. Jak udostępnić kontakty z mojego urządzenia innym osobom?

 27. Jak utworzyć lub przywrócić kopię zapasową rejestrów połączeń?

 28. Co to jest ASUS Contacts?

Feedback and Knowledge Base