Whats Next (Slovakian)

 1. Čo je What's Next (Čo je nové)?

 2. V miniaplikácii What's Next (Čo je nové) sa nenachádza žiadny obsah. Čo by som mal nastaviť?

 3. Ako získam dôležité upozornenia a oznámenia o svojich VIP kontaktoch?

 4. Kde môžem nastaviť svoje VIP kontakty?

 5. Ktoré e-mailové kontá podporujú miniaplikáciu What's Next (Čo je nové)?

 6. Ako deaktivujem miniaplikáciu What's Next (Čo je nové) na uzamknutej obrazovke?

 7. Je normálne, že sa nezobrazujú informácie miniaplikácie What’s Next (Čo je nové) na zabezpečenej uzamknutej obrazovke?

 8. Miniaplikácia What's Next (Čo je nové) na domovskej obrazovke vyzerá čudne. Existuje nejaký jednoduchý spôsob na jej opravu?

 9. Môžem zmeniť úroveň priehľadnosti miniaplikácie What's Next (Čo je nové)?

 10. Ako deaktivujem oznámenia miniaplikácie What's Next (Čo je nové)?

 11. Ako môžem získať oznámenia o pripravovaných udalostiach všetkých mojich kontaktov?

 12. Budem aj naďalej dostávať upozornenia na všetky udalosti pôvodných aj cieľových miest počas cesty?

 13. Informácie zobrazené v aplikácii What's Next (Čo je nové) vyzerajú čudne. Čo by som mal urobiť?

 14. Miniaplikácia What's Next (Čo je nové) nefunguje správne. Čo by som mal urobiť?

 15. Ako môže skontrolovať číslo verzie miniaplikácie What's Next (Čo je nové) pri hlásení problému?

 16. Čo iné môžem poskytnúť pri hlásení nejakej záležitosti?

 17. Koho by som mal kontaktovať ohľadom ďalších otázok a spätných väzieb?

Feedback and Knowledge Base