Contacts (Slovakian)

 1. Ako odstránim duplicitné kontakty?

 2. Ako zablokujem konkrétny kontakt?

 3. Ako zobrazím denníky hovorov konkrétneho kontaktu?

 4. Prečo moje fotografie na stránke Facebook vyzerajú rozmazané?

 5. Ako skryjem kartu z aplikácie Contacts (Kontakty)?

 6. Prečo sa niekedy kontakty zobrazujú pomaly?

 7. Prečo nemôžem nájsť kontakt prostredníctvom inteligentnej voľby čísla Smart dial?

 8. Prečo je celkový počet kontaktov odlišný od počtu, ktorý poznám?

 9. Ako môžem zobraziť moje kontakty na karte SIM v mojom zariadení?

 10. Prečo sa nedajú zobraziť podrobné informácie o kontakte v rámci prepojených kontaktov?

 11. Klávesnica číselníka je príliš malá. Existujú nejaké iné možnosti?

 12. Prečo je obrazovka Moje informácie prázdna?

 13. Prečo po resetovaní systému zmizne poradie, ktoré som manuálne nastavil v obľúbenej skupine?

 14. Prečo nemôžem nájsť svoje kontakty na stránkach Facebook a Google Plus, keď chcem pridať neznáme číslo k existujúcemu kontaktu?

 15. Mám dva kontakty s rovnakým číslom, ale sú uložené pod dvoma menami. Prečo sa zobrazuje len jeden kontakt, keď volá dané číslo?

 16. Prečo nemôžem pridať obrázok alebo ďalšie informácie ku kontaktom na mojej karte SIM?

 17. Ako nastavím odkaz na kontakt?

 18. Ako rýchlo vyhľadám kontakt pomocou čínskeho mena?

 19. Ako zmením vzhľad profilu kontaktu?

 20. Meno kontaktu v skupine vyzerá príliš malé. Ako zväčším písmo?

 21. Ako zmením fotografiu kontaktu?

 22. Ako pridám kontakty do skupiny?

 23. Ako nastavím vyzváňací tón pre kontakt?

 24. Ako môžem zdieľať kontakty zo svojho zariadenia s inými ľuďmi?

 25. Ako sa zálohujú alebo obnovujú denníky hovorov?

 26. Čo je ASUS Contacts (Kontakty)?

Feedback and Knowledge Base