ZenUI (Thai)

  1. ทำไมฉันจึงไม่สามารถเห็นตัวเลขบอกสถานะที่ควรจะปรากฎบนแอป LINE และ Facebook เมื่อฉันได้รับข้อความใหม่

  2. ฉันจะใช้เฉพาะ 3G สำหรับถ่ายโอนข้อมูลเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ 2G, ซึ่งมีค่าบริการสูงได้อย่างไร

  3. เมื่อฉันรับสาย ทำไมบางครั้งฉันจึงเห็นแถบปัดหรือปุ่มสองปุ่ม

  4. ฉันจะใช้การประชุมทางโทรศัพท์กับ ZenFone ได้อย่างไร

  5. ฉันจะค้นหาอุปกรณ์ที่สูญหายได้อย่างไร

  6. ฉันจะเข้าถึงอุปกรณ์ของฉันหากฉันลืมรหัสผ่านของหน้าจอล็อคได้อย่างไร

  7. ฉันจะถ่ายภาพหน้าจอได้อย่างไร

  8. ทำไมฉันจึงไม่ได้รับการอัปเดตจากเพื่อนใน Facebook บนโทรศัพท์ของฉัน

  9. ทำไมฉันจึงไม่สามารถค้นหาแป้นพิมพ์ Google และการปลดล็อคด้วยใบหน้าหลังจากการอัปเกรด Android Kitkat

Feedback and Knowledge Base