Phone (Vietnamese)

 1. ASUS Phone (Điện thoại ASUS) là gì?

 2. Làm thế nào để thiết lập giới hạn sử dụng dữ liệu?

 3. Làm thế nào để cài nhạc chuông?

 4. Thiết bị của tôi có hỗ trợ chức năng gọi video?

 5. Tại sao tôi vẫn có thể nhận cuộc gọi ngay cả khi đã bật tính năng Do not disturb (Đừng làm phiền)?

 6. Làm thế nào để loại bỏ hiệu ứng nền cuộc gọi?

 7. Tại sao tôi không thể ẩn số điện thoại của mình?

 8. Chế độ máy bay có tắt tính năng Bluetooth?

 9. Tôi có thể truy cập internet sau khi bật Mobile Data (Dữ liệu di động)?

 10. Danh sách chặn và Danh sách trắng là gì?

 11. Tại sao tôi không nhận được cuộc gọi thứ hai?

 12. Gọi về nhà là gì?

 13. Số gọi cố định (FDN) là gì?

 14. Tôi có thể nói chuyện riêng với một số liên lạc cụ thể trong cuộc gọi hội nghị?

 15. Tôi có thể tạo thông báo từ chối cuộc gọi tự động?

 16. Tại sao tôi không thể kết hợp cuộc gọi?

 17. Khi tôi ghi âm một cuộc gọi, nó sẽ ghi lại cuộc gọi của tôi với người ở đầu dây bên kia?

 18. Nút giữ cuộc gọi dùng để làm gì?

 19. Nút tắt âm dùng để làm gì trong cuộc gọi?

 20. Trong cuộc gọi, tại sao màn hình mờ đi hoặc tắt dần?

 21. Trong cuộc gọi hiện hành, làm thế nào để trở lại màn hình cuộc gọi sau khi thực hiện một thao tác khác trên thiết bị?

Feedback and Knowledge Base