Gallery (Vietnamese)

 1. Liệu có ổn không nếu các chức năng nêu trong Gallery FAQ (Câu hỏi thường gặp về Thư viện) bị tắt trong thiết bị của tôi?

 2. Liệu có bình thường khi không nhìn thấy một số chức năng nêu trong Câu hỏi thường gặp về Thư viện trên thiết bị riêng của tôi?

 3. Làm thế nào để xem thử hiệu ứng "trước" và "sau" của ảnh khi đang chỉnh sửa?

 4. Khi đang chỉnh sửa ảnh, làm thế nào để loại bỏ một hiệu ứng cụ thể ra khỏi danh sách hiệu ứng?

 5. Thư viện xã hội Omlet là gì? Cách sử dụng?

 6. PlayTo là gì?

 7. Tính năng Search media server (Tìm máy chủ media) là gì trong cài đặt Gallery (Thư viện)?

 8. Làm thế nào để xem ảnh trên Màn hình chính?

 9. Cách hiển thị thông tin thời tiết cho ảnh trong Thư viện?

 10. Tính năng Face detection (Phát hiện khuôn mặt) là gì trong cài đặt Thư viện?

 11. Chế độ "Events wall" (Tường sự kiện) trong Thư viện ASUS dùng để làm gì?

 12. Tại sao màn hình chuyển sang màu đen khi tôi chạm biểu tượng ở góc trái phía dưới trong chế độ toàn màn hình?

 13. Tại sao Thư viện tiếp tục tải khi tôi chọn hiển thị theo vị trí?

 14. Tại sao ảnh trong thiết bị hoặc thẻ nhớ SD hiển thị trong ứng dụng Quản lý file mà không hiển thị trong Thư viện?

 15. Thư viện có hỗ trợ ứng dụng MiniMovie?

 16. Tại sao tôi không thể xem các file có tên emoji trên PC?

Feedback and Knowledge Base