File Manager (Thai)

 1. [New] จะย้ายไฟล์จากอุปกรณ์ของฉันไปยังบัญชี Google Drive ได้อย่างไร

 2. OneDrive คืออะไร

 3. [New] จะคัดลอก ตัด ลบ หรือแบ่งปันไฟล์หลายๆ ไฟล์ใน File Manager (ตัวจัดการไฟล์) ได้อย่างไร

 4. Dropbox คืออะไร

 5. ASUS WebStorage คืออะไร

 6. ทำไมฉันจึงไม่สามารถใช้ ASUS HomeCloud

 7. ASUS Account คืออะไร

 8. ASUS HomeCloud คืออะไร

 9. ฉันจะเปลี่ยนลำดับไฟล์ในมุมมองรายการได้อย่างไร

 10. ฉันจะเข้าถึง PC ของฉันใน Network Place ได้อย่างไร

 11. วิธีเลือกไฟล์เดียวหรือหลายไฟล์ทำอย่างไร

 12. วิธีลบไฟล์เดียวหรือหลายไฟล์ทำอย่างไร

 13. ฉันจะย้ายไฟล์จากโฟลเดอร์หนึ่งไปยังอีกโฟลเดอร์หนึ่งได้อย่างไร

 14. ฉันจะแบ่งปันไฟล์ได้อย่างไร

 15. ฉันจะเปลี่ยนชื่อไฟล์ได้อย่างไร

 16. วิธีตรวจสอบข้อมูลไฟล์ทำอย่างไร

 17. ฉันจะสร้างโฟลเดอร์ใหม่ได้อย่างไร

 18. Network Place คืออะไร

 19. ที่เก็บข้อมูลภายในเครื่องคืออะไร

 20. Drive คืออะไร

 21. ฉันได้ลงทะเบียนในบัญชี OneDrive ผ่านอุปกรณ์ของฉันแล้ว ทำไมฉันยังคงต้องเข้าสู่บัญชี OneDrive ของฉันใน File Manager (ตัวจัดการไฟล์)

 22. ฉันจะคัดลอกไฟล์จากโฟลเดอร์หนึ่ง และวางไว้ในอีกโฟลเดอร์หนึ่งได้อย่างไร

Feedback and Knowledge Base