Contacts (Vietnamese)

 1. ASUS Contacts (Danh bạ ASUS) là gì?

 2. Làm thế nào để sao lưu hay phục hồi nhật ký cuộc gọi?

 3. Làm thế nào để chia sẻ danh bạ từ thiết bị của tôi với người khác?

 4. Làm thế nào để cài nhạc chuông cho số liên lạc?

 5. Làm thế nào để thêm số liên lạc vào một nhóm?

 6. Làm thế nào để đổi ảnh đại diện số liên lạc?

 7. Tên liên lạc trong một nhóm có vẻ quá nhỏ. Làm thế nào để phóng to kích thướ c phông chữ?

 8. Làm thế nào để đổi hình nền đại diện của số liên lạc?

 9. Làm thế nào để tìm nhanh số liên lạc bằng tên tiếng Hoa?

 10. Làm thế nào để cài phím tắt cho số liên lạc?

 11. Tại sao tôi không thể kết nối số liên lạc trên thẻ SIM với số liên lạc của các tài khoản khác?

 12. Tại sao số liên lạc trên thẻ SIM của tôi hiển thị quá chậm và một số không thể chỉnh sửa?

 13. Tại sao tôi không thể thêm ảnh hoặc thêm thông tin vào số liên lạc trên thẻ SIM?

 14. Tôi có hai số liên lạc dùng chung một số điện thoại nhưng lưu ở hai tên. Tại sao chỉ một số liên lạc hiển thị khi số đó gọi đến?

 15. Tại sao tôi không tìm thấy danh bạ Facebook và Google Plus khi tôi muốn thêm một số lạ vào địa chỉ liên lạc đã có?

 16. Tại sao thứ tự mà tôi tự thiết lập trong nhóm Mục yêu thích biến mất sau khi cài lại hệ thống?

 17. Tại sao màn hình My Info (Thông tin của tôi) bị trống?

 18. Bàn phím số quá nhỏ. Có lựa chọn nào khác?

 19. Tại sao tôi không thể xem thông tin liên hệ chi tiết của địa chỉ liên lạc liên kết?

 20. Làm thế nào tôi có thể hiển thị các số liên lạc đã lưu trên SIM sang thiết bị?

 21. Tại sao tổng số liên lạc khác với những gì tôi biết?

 22. Tại sao tôi không tìm thấy số liên lạc qua ứng dụng Smart dial (Gọi thông minh)?

 23. Tại sao đôi khi danh bạ chậm hiển thị?

 24. Làm thế nào để ẩn một thẻ từ ứng dụng Danh bạ?

 25. Tại sao ảnh Facebook của tôi có vẻ bị mờ?

 26. Làm thế nào để xem nhật ký cuộc gọi của một số liên lạc cụ thể?

 27. Làm thế nào để chặn một số liên lạc cụ thể?

 28. Làm thế nào để xóa số liên lạc trùng lặp?

Feedback and Knowledge Base