Camera (Vietnamese)

 1. [Mới] Cách sử dụng Effects (Hiệu ứng)?

 2. [Mới] Cách sử dụng chế độ Manual (Thủ công)?

 3. [Mới] Cách sử dụng chế độ Depth of Field (Độ sâu trường ảnh)?

 4. [Mới] Cách sử dụng chế độ Miniature (Thu nhỏ)?

 5. [Mới] Cách sử dụng tính năng Time lapse (Rút ngắn thời gian)?

 6. [Mới] Cách sử dụng chế độ Low Light (Thiếu sáng)?

 7. [Mới] Cách sử dụng tính năng All Smiles (Mọi nụ cười)?

 8. [Mới] Cách sử dụng tính năng Smart Remove (Xóa thông minh)?

 9. [Mới] Cách sử dụng chế độ Night (Ban đêm)?

 10. [Mới] Cách sử dụng GIF Animation (Ảnh động GIF)?

 11. [Mới] Cách sử dụng chế độ Selfie (Tự sướng)?

 12. [Mới] Cách sử dụng chế độ Selfie Panorama (Tự sướng toàn cảnh)?

 13. [Mới] Cách sử dụng chế độ Panorama (Toàn cảnh)?

 14. [Mới] Cách sử dụng chế độ Super Resolution (Siêu phân giải)?

 15. [Mới] Cách sử dụng tính năng Time Rewind (Chụp nhiều khoảnh khắc)?

 16. [Mới] Cách sử dụng chế độ Auto (Tự động)?

 17. [Video] Cách sử dụng chế độ Selfie Panorama (Tự sướng toàn cảnh)?

 18. Cách hiển thị các cài đặt nâng cao ở chế độ Manual (Thủ công)?

 19. Cách sử dụng giao diện người dùng (UI) máy thủy chấn ở chế độ Thủ công?

 20. Cách bật nút chụp đếm ngược ở chế độ Selfies (Tự sướng)?

 21. Làm thế nào để sử dụng hiệu ứng Romantic (Lãng mạn) cho ảnh chụp và video?

 22. Tại sao ảnh chụp bằng camera trước của điện thoại ZenFone 4 có vẻ bị tối?

 23. Tôi có thể đổi chế độ lấy nét của camera?

 24. Tại sao có một quầng sáng hoặc một vài đường sáng xuất hiện trên ảnh của tôi?

 25. Tại sao tôi nhìn thấy các đường thẳng hoặc tia sáng nhấp nháy khi chụp ảnh màn hình máy tính hoặc màn hình tivi?

 26. Chế độ Party Link là gì?

 27. Làm thế nào để đổi tỷ lệ màn hình của ảnh?

 28. Tại sao các file ảnh của tôi hiển thị với kích thước ảnh 6MB thay vì 8MB?

 29. Làm thế nào tôi có thể tắt âm camera?

 30. Tại sao tôi không tìm thấy chế độ PanoSphere?

 31. Tại sao ảnh tôi chụp trông có vẻ sần sùi?

 32. Tại sao ảnh tôi chụp bị mờ khi phóng to?

 33. Tại sao tỷ lệ khung hình bị chậm hơn nhiều ở chế độ video?

 34. Tôi có thể đổi tông màu ảnh?

 35. Dò tìm cảnh chụp thông minh là gì?

 36. Làm thế nào để bật nhanh camera?

 37. Chế độ Depth of field (Độ sâu trường) là gì?

 38. Chế độ Miniature (Thu nhỏ) là gì?

 39. Chế độ Low light (Thiếu sáng) là gì?

 40. [Video] Chế độ Time rewind (Chụp nhiều khoảnh khắc) là gì?

 41. Làm thế nào tôi có thể khóa tính năng lấy nét, phơi sáng và cân bằng trắng của camera?

 42. Làm thế nào để lấy nét một đối tượng?

Feedback and Knowledge Base