Calendar (Thai)

 1. แหล่งที่มาของคุณสมบัติ Holidays (วันหยุด) มาจากไหน

 2. จะรายงานข้อมูลวันหยุดที่ไม่ถูกต้องได้อย่างไร

 3. ระบบมีข้อมูลวันหยุดให้นานเท่าไร

 4. ทำไมข้อมูลวันหยุดใน ASUS Calendar จึงแตกต่างจากสิ่งที่เห็นในเวอร์ชันเว็บไซต์ของ Google Calendar

 5. ตัวเลขที่แสดงในไอคอน Calendar (ปฏิทิน) หมายถึงอะไร

 6. ช่วงเวลาการซิงค์สำหรับปฏิทิน Google แบบไม่เกิดขึ้นซ้ำเป็นเท่าไร

 7. กิจกรรมที่ไม่ซ้ำกันจำนวนเท่าไหร่ที่ฉันสามารถซิงค์สำหรับปฏิทิน Google ของฉัน

 8. ไอคอน ASUS Calendar สามารถเปลี่ยนเป็นวันที่ปัจจุบันได้หรือไม่

 9. วิธีเพิ่มบัญชีใน ASUS Calendar ทำอย่างไร

 10. วิธีสร้างกิจกรรมทำอย่างไร

 11. ASUS Calendar คืออะไร

 12. ทำไมวันเกิดของเพื่อนบน Facebook จึงไม่อัปเดตอีกเลย หรือไม่สามารถมองเห็นได้อีกหลังจากที่ล็อคอินอีกครั้ง

 13. ฉันสามารถแสดงข้อมูลสภาพอากาศใน ASUS Calendar ได้อย่างไร

 14. ฉันสามารถแสดงหมายเลขสัปดาห์ใน ASUS Calendar ได้อย่างไร

 15. ใครที่ฉันควรติดต่อเพื่อสอบถามและเสนอความคิดเห็น

 16. มีรายการเฉพาะที่ฉันต้องจัดหาเมื่อรายงานปัญหาหรือไม่

 17. ฉันสามารถค้นหาหมายเลขเวอร์ชันของ Calendar (ปฏิทิน)ได้ที่ไหน

 18. Calendar กำลังทำงานไม่สมบูรณ์ จะแก้ไขได้อย่างไร

Feedback and Knowledge Base