De ce nu sunt restaurate corespunzător unele dintre aplicaţiile mele atunci când utilizez procesul de copiere de rezervă şi de restaurare?


Vă recomandăm să repetaţi procesul de restaurare, dar să selectaţi doar aplicaţiile care nu au fost restaurate corespunzător. 
Notă:  NU scoateţi cardul microSD şi nu reiniţializaţi dispozitivul imediat după procedura de copiere de rezervă. În caz contrar, se pot pierde date.

Feedback and Knowledge Base