Dacă utilizez o versiune ASUS Backup (Copiere de rezervă ASUS) mai nouă pentru a restaura un fişier de rezervă realizat de versiunea veche, în timpul restaurării apare mesajul „Cannot restore the backup file” (Imposibil de restaurat fişierul de rezervă). Cum pot restaura complet fişierele de rezervă?


Deschideţi directorul ASUS Backup (Copiere de rezervă ASUS) pentru lista fişierelor de rezervă, apoi redenumiţi fişierele de rezervă selectate de la xxx.abu1 la xxx.abu.  

Feedback and Knowledge Base