Prečo sa niektoré z mojich aplikácií neobnovili správne po použití procesu zálohovania a obnovy?


Odporúčame zopakovať proces obnovy, ale zvoľte len tie aplikácie, ktoré sa neobnovili správne. 
Poznámka:  NEVYBERAJTE kartu microSD ani NERESETUJTE svoje zariadenie bezprostredne po procese zálohovania. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k strate dát.

Feedback and Knowledge Base