Ak použijem novšiu verziu zálohovania ASUS Backup na obnovu záložného súboru vytvoreného staršou verziou, počas obnovovania sa zobrazí hlásenie „Cannot restore the backup file“ (Nie je možné obnoviť záložný súbor). Ako môžem úplne obnoviť svoje záložné súbory?


Otvorte adresár zálohovania ASUS Backup so zoznamom záložných súborov a potom premenujte názvy súborov zvolených záložných súborov od xxx.abu1 do xxx.abu.  

Feedback and Knowledge Base