Prečo zálohovanie a obnova zlyhali?


Pri vykonávaní procesu zálohovania a obnovy nezabudnite vyčleniť dostatok voľného miesta vo svojej vnútornej pamäti. Nedostatok miesta v pamäti môže viesť k zlyhaniu zálohovania a obnovy.

Feedback and Knowledge Base