Da li ASUS Backup (Rezervna kopija) kreira rezervnu kopiju za sve datoteke i celokupan sadržaj?


ASUS rezervna kopija NE kreira rezervnu kopiju sadržaja u internom skladištu. Proverite da li ste iskopirali dokumente poput slika, video zapisa, snimaka, muzičkih zapisa i dokumenata iz internog skladišta na mikro SD karticu.

Feedback and Knowledge Base