Koja je funkcija pametnog načina rada?


Kada je omogućen Smart Mode (Pametni način rada), Audio Wizard (Čarobnjak za zvuk) automatski će prijeći na najbolju kvalitetu zvuka za trenutno pokrenutu ASUS aplikaciju.


Feedback and Knowledge Base