Дали Audio Wizard (Аудио помощник помни избрания преди аудио режим?


Audio Wizard (Аудио помощник) запомня избрания аудио режим, с или без включени слушалки. Така че когато следващият път изключите и пак включите слушалките, той се връща на предишния избран аудио режим.

Feedback and Knowledge Base