Защо някои от приложенията не са възстановени нормално при използване на процеса копиране и възстановяване?


Препоръчваме да повторите процеса на възстановяване, но само за приложения, които не са възстановени правилно. 

Забележка:  Никога НЕ изваждайте microSD картата и НЕ възстановявайте настройките на устройството веднага след процедурата на възстановяване. Така рискувате загуба на данни.

Feedback and Knowledge Base