Защо ASUS Backup не възстановява архивираните ми данни?


Възстановяването на данни с ASUS Backup може да е неуспешно поради недостатъчен обем свободна вътрешна памет. Уверете се, че има достатъчно свободно място във вътрешната памет, когато възстановявате данни или приложения.

Препоръчваме да отделите поне 2,5 пъти повече свободно място (спрямо обема на възстановяваните данни или приложения) за минимизиране на риска от неуспешно възстановяване. 

Съвет: Можете временно да преместите снимките и видеоклиповете от вътрешната памет на външна SD карта или памет.  След успешно възстановяване на данните можете да върнете обратно снимките и клиповете във вътрешната памет на устройството.

Feedback and Knowledge Base