Proč po procesu zálohování a obnovy nejsou správně obnoveny některé aplikace?


Doporučujeme proces obnovení opakovat, ale s výběrem jen těch aplikací, které nebyly správně obnoveny. 

Poznámka:  NEVYJÍMEJTE microSD kartu a neresetujte zařízení okamžitě po skončení zálohování. Hrozí ztráta dat.

Feedback and Knowledge Base