Dlaczego po zastosowaniu procedury tworzenia kopii zapasowej i przywracania danych niektóre aplikacje nie zostały prawidłowo przywrócone?


Zalecane jest powtórzenie procesu przywracania danych z ograniczeniem tylko do aplikacji, które nie zostały poprawnie przywrócone. 
Uwaga:  NIE wolno wyjmować karty microSD ani resetować urządzenia zaraz po ukończeniu procesu tworzenia kopii zapasowej. W przeciwnym razie może dojść do utraty danych.

Feedback and Knowledge Base