Podczas używania nowszej wersji aplikacji ASUS Backup do przywrócenia pliku kopii zapasowej utworzonego w starszej wersji aplikacji, wyświetlany jest komunikat „Cannot restore the backup file” (Nie można przywrócić pliku kopii zapasowej). Jak można całkowicie przywrócić pliki kopii zapasowych?


Otwórz katalog aplikacji ASUS Backup w celu wyświetlenia listy plików kopii zapasowych, a następnie zmień nazwy wybranych plików z xxx.abu1 na xxx.abu.  

Feedback and Knowledge Base