Dlaczego utworzenie kopii zapasowej lub przywrócenie danych zakończyło się niepowodzeniem?


Przed rozpoczęciem procesu tworzenia kopii zapasowej lub przywracania danych należy przydzielić wystarczającą ilość miejsca w pamięci wewnętrznej. Nieodpowiednia ilość miejsca w pamięci może być przyczyną niepowodzenia procesu tworzenia kopii zapasowej lub przywracania danych.

Feedback and Knowledge Base