Η εφαρμογή ASUS Backup δημιουργεί αντίγραφα ασφαλείας για όλα τα αρχεία και τα περιεχόμενα;


Η Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας ASUS ΔΕΝ δημιουργεί αντίγραφα ασφαλείας του περιεχομένου στην εσωτερική αποθήκευση. Βεβαιωθείτε ότι αντιγράφετε τα αρχεία σας, όπως φωτογραφίες, βίντεο, εγγραφές, αρχεία μουσικής και έγγραφα από την εσωτερική αποθήκευση σε μια κάρτα microSD.

Feedback and Knowledge Base