Μπορώ να δημιουργήσω αντίγραφο ασφαλείας για τα μηνύματα των εφαρμογών που εμφανίζονται σε Σύνδεση;


Όχι, δεν υποστηρίζεται η δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας για μηνύματα εφαρμογών σε σύνδεση.

Feedback and Knowledge Base