Γιατί η εφαρμογή ASUS Backup δεν πραγματοποίησε αποκατάσταση των δεδομένων μου;


Η αποκατάσταση δεδομένων χρησιμοποιώντας τη Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας ASUS μπορεί να αποτύχει λόγω μη επαρκούς ελεύθερου χώρου εσωτερικής αποθήκευσης. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος στην εσωτερική σας αποθήκευση κατά την αποκατάσταση των δεδομένων ή των εφαρμογών σας.

Συνιστάται να κατανέμετε τουλάχιστον 2.5x ελεύθερου χώρου (συγκριτικά με τα δεδομένα ή την εφαρμογή για την οποία δημιουργήσατε αντίγραφο ασφαλείας) για να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα αποτυχίας της αποκατάστασης. 

Συμβουλή: Μπορείτε προσωρινά να μετακινήσετε τις φωτογραφίες ή τα βίντεό σας από την εσωτερική σας αποθήκευση σε μια εξωτερική κάρτα microSD ή αποθήκευση.  Μετά την κατάλληλη αποκατάσταση των δεδομένων μετακινήστε τις φωτογραφίες ή τα βίντεο πίσω στην εσωτερική αποθήκευση της συσκευής σας.

App Backup (Greek)

 1. Γιατί η εφαρμογή ASUS Backup δεν πραγματοποίησε αποκατάσταση των δεδομένων μου;
 2. Η εφαρμογή ASUS Backup δημιουργεί αντίγραφα ασφαλείας για όλα τα αρχεία και τα περιεχόμενα;
 3. Ποιοι είναι οι περιορισμοί στη χρήση της εφαρμογής ASUS Backup;
 4. Μπορώ να δημιουργήσω αντίγραφο ασφαλείας για τις πληροφορίες σύνδεσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έτσι ώστε να μην πρέπει να τις πληκτρολογήσω ξανά μετά την επαναφορά της συσκευής μου;
 5. Μπορώ να δημιουργήσω αντίγραφο ασφαλείας για τα μηνύματα των εφαρμογών που εμφανίζονται σε Σύνδεση;
 6. Γιατί η δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας και η αποκατάσταση απέτυχαν;
 7. Γιατί δεν έγινε κανονική αποκατάσταση μερικών εφαρμογών μου όταν χρησιμοποίησα τη διαδικασία δημιουργίας αντιγράφου ασφαλείας και αποκατάστασης;
 8. Εάν χρησιμοποιήσω μια νεότερη έκδοση της εφαρμογής ASUS Backup για την επαναφορά ενός εφεδρικού αρχείου που δημιουργήθηκε σε παλαιότερη έκδοση, εμφανίζεται ένα μήνυμα "Cannot restore the backup file (Δεν είναι δυνατή η επαναφορά του αρχείου αντιγράφου ασφαλείας)" κατά την επαναφορά. Πώς μπορώ να επαναφέρω πλήρως τα εφεδρικά αρχεία μου;
 9. Μπορεί να ανακτήσω τον κωδικό πρόσβασής μου στην περίπτωση που τον ξεχάσω;
 10. Τι μπορώ να κάνω στην περίπτωση που ξεχάσω τον κωδικό πρόσβασής μου για το εφεδρικό αρχείο;
 11. Κατά την επαναφορά της λειτουργίας ASUS Backup στην προηγούμενή της έκδοση, γιατί πρέπει να πληκτρολογήσω κωδικό πρόσβασης, ενώ μέχρι πρότινος δεν είχα ορίσει κάποιον;

Feedback and Knowledge Base