Каква е задачата на Smart Mode (Интелигентен режим)?


При разрешен Smart Mode (Интелигентен режим) Audio Wizard (Помощник аудио) се превключва автоматично на най-високо аудио качество за работещото в момента приложение на ASUS.

Feedback and Knowledge Base