Adakah ASUS Backup mencipta sandaran untuk semua fail dan kandungan?


Sandaran ASUS TIDAK membuat sandaran kandungan dalam storan dalaman. Pastikan anda menyalin fail seperti foto, video, rakaman, fail muzik, dan dokumen dari storan dalaman pada kad microSD.

Feedback and Knowledge Base