Mengapakah sandaran dan pemulihan telah gagal?


Apabila melaksanakan sandaran dan proses pemulihan, pastikan anda memperuntukkan ruang bebas yang mencukupi dalam simpanan dalaman anda. Ruang simpanan yang tidak mencukupi boleh menyebabkan sandaran dan pemulihan gagal.

Feedback and Knowledge Base