Apakah yang akan saya lakukan jika saya terlupa kata laluan fail sandaran saya?


Pada masa ini, Sandaran Aplikasi tidak boleh kembali semula atau mencipta sandaran untuk kata laluan anda. Pastikan anda mengingati kata laluan anda sepanjang masa semasa mencipta sandaran fail anda.

Nota: Versi 1.1.0.141202 memberikan anda pilihan untuk tidak menyediakan kata laluan semasa mencipta sandaran.

Feedback and Knowledge Base