Bolehkah saya mendapatkan semula kata laluan saya jika saya terlupa?


Pada masa ini, Sandaran Aplikasi tidak boleh kembali semula atau mendapatkan semula kata laluan sandaran anda. Pastikan anda ingat kata laluan anda dan simpannya selepas menyediakan sandaran.

Nota: versi 1.1.0.141202 memberikan anda pilihan untuk tidak menyediakan kata laluan apabila mencipta sandaran.

Feedback and Knowledge Base